Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Τα συγχαρητηρία μας για ακόμα μια φορά στο Μέγα μεταρρυθμιστή Καραμανλή

Eλληνικό ρεκόρ σε φτωχούς εργαζόμενους

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009 07:00
Βρυξέλλες,

Η Ελλάδα έχει σε ποσοστό του πληθυσμού τους περισσότερους εργαζόμενους φτωχούς στην Ε.Ε., σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ η χώρα μας έχει και το δεύτερο ψηλότερο συνολικό ποσοστό φτώχειας εξαιτίας των μικρών κοινωνικών παροχών.

Όπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, το 2006 το 13% των εργαζομένων ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ στην Κοινότητα ο αντίστοιχος μέσος όρος ήταν 8%. Το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό εργαζόμενων φτωχών το είχε η Πολωνία με 10%.

Το συνολικό ποσοστό των Ελλήνων (εργαζόμενοι και άνεργοι) που ζούσαν το 2007 κάτω από το όριο της φτώχειας ανήλθε σε 20% και ήταν το δεύτερο ψηλότερο μαζί με την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ το ψηλότερο καταγράφηκε στη Λετονία (21%).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ξένοι μετανάστες στη χώρα μας αν και έχουν ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από τους Έλληνες, πλήττονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τη φτώχια κυρίως λόγω της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

Αναφορικά με τη στήριξη που παρέχει το κράτος, οι κοινωνικές παροχές στην Ελλάδα είχαν το μικρότερο αντίκτυπο στη βελτίωση του εισοδήματος των Ελλήνων και στην αποφυγή της φτώχειας.

Τέλος, στην Ελλάδα καταγράφεται και το ψηλότερο ποσοστό πολιτών που πληρώνει για ιατρική περίθαλψη, παρά την ύπαρξη εθνικού συστήματος υγείας με 7,5%. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Κοινότητα ήταν 6,2%.

ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: